Vi för samman människor som delar vår passion för att vistas och fotografera i naturen.

Kommande program 2023 - 2024


Här nedan kan du läsa om kommande aktiviteter. Vi hoppas naturligtvis att du vill och kan vara med på så många av dessa som möjligt.

Ju fler vi blir desto roligare har vi.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna.


Kyrkö Mosse &

Stensjöäng

23:e sept 2023


Kyrkö mosse Ett museum mitt i skogen. Här hittar du en bilkyrkogård med skrotbilar ända från 30- talet. Runda bulliga skärmar och påminnelser om att det en gång var vänstertrafik. Bilvraken har sakta brutits ner och idag är plåten ibland bara papperstunn. Mellan sä-tena på en gammal Cheva växer ormbunken frodigt och myrorna kilar över sätet på Volkswagenbussen som sjunkit halvvägs ner i mossen. Naturen håller på att ta tillbaka sin rätt men det går sakta, andäktigt sakta.

Stensjöäng är en spännande plats. Här finns framför allt ett galleri med olika konstut-ställningar. Här finns också en stig att vandra i sann trollskog med spännande inslag, t.ex. en så kallad skogskatedral. Ägarna är också den kreativa kraft som målat de oli-ka stenmålningar du kanske sett under din färd hit.


Datum: 23/9-2023

Plats: Kyrkö Mosse


Foto: Christer Granberg

Tjurkö båtkyrkogård

18:e november 2023


Tjurkö båtkyrkogård är ett område med skrov av båtar som ligger uppdragna på Häg-nudden på Tjurkö i Blekinge skärgård. Huvudsakligen består området av båten Trossö och båten Carl. Området har blivit en turistattraktion i Karlskrona.


Datum: 18/11-2023

Plats: Tjurkö

Hörnebo skiffergruva

20:e januari 2024


Hörnebo skiffergruva nämns som ett av Sveriges vackraste dagbrott. Här bröts takskif-fer och brytningen var som mest intensiv under senare hälften av 1800-talet. Till de två schaktens botten är en tunnel insprängd i berget.


Datum: 20/1-2024

Plats: Hörnebo

Foto: Christer Granberg

Norra Öland

23:e mars 2024


En tur till norra Öland. Exakt vart kommer i senare utskick


Datum: 23/3-2024

Plats: Norra Öland


Foto: Christer Granberg

BioFoto, landsmöte

på Öland 18:e maj 2024


BioFoto sydost ska arrangera 2024-års landsmöte på Öland Datum är ännu osäkert. Men vi återkommer till detta.


Datum: 18/5-2024

Plats: Öland


Foto: Christer Granberg

Sänneshult naturreservat

28 oktober 2023


Området innehåller flerskiktade och delvis gamla bokskogar, men även mindre områden med ekskog, barrskog och fina små sumpskogar. Det är relativt rikt på svamp och flera fynd av rödlistade eller i övrigt ovanliga arter har gjorts. I nordöstra delen av området finns betesmarker och en mindre slåtteräng med unga hamlade askar, lindar och lönnar.


Datum: 28/10-2023

Plats: Sänneshult naturreservat


Foto: Eva-Lena Johansson

Foto: Lars Bernhardson

Innemöte

24:e februari 2024


Information om bildutställningen i April på Skälby och om BioFotos landsmöte på Öland. Bildvisning av någon/eller några medlemmar. Alla får en chans att ta med ett antal bilder som vi sedan kan diskutera kring. Vi tar en fika med kaffe, macka och kaka till självkostnadspris. Allmän diskussion om vår fortsatta verksamhet.


Datum: 24/2-2024

Plats: Skälby gård, Kalmar


Foto: Christer Granberg

Bildutställning, Skälby gård i april 2024


Det blir en repris på årets aktivitet under vårmarknaden på Skälby gård i Kalmar. En ut-ställning på papper och ett digitalt bildspel.


Datum: 28 April 2024

Plats: Skälby gård; Klamar


Foto: Christer Granberg

Galleri


Här kan du se ett antal exempel på bilder som medlemmar i biofoto syd har åstadkommit med sina kameror.

Om oss


Föreningen BioFoto är öppen för alla som är intresserade av naturfotografering - såväl amatörer som professionella. Med runt 1500 entusiastiska medlemmar är BioFoto en av de största föreningarna för naturfotografer i Norden. Föreningen bildades i Norge 1979, och har som mål att vara såväl ett socialt som fackmässigt forum med den goda naturbilden i centrum. BioFoto är idag en nordisk förening för naturfotografer som finns i Norge, Sverige och Finland. www.biofoto.no, www.biofoto.se, www.biofoto.fi Biofoto Sverige samarbetar med övriga Biofoto-föreningar i Norden. I Sverige finns 10 lokalavdelningar med närmare 500 medlemmar. Verksamheten inom BioFoto bedrivs genom fototräffar, resor, seminarier, kurser, tävlingar och utställningar. Vi medverkar på mässor och festivaler för att sprida information om naturfotografering och om Biofoto. Naturfotografen” är den gemensamma naturfototidningen skapad av och för Biofotos medlemmar i Norden. Naturfotografen Naturfotografen ingår i din medlemsavgift, utkommer 4 ggr/år och innehåller ca 70 sidor/nr. Naturfotografen är en källa till inspiration